Bedrijven

Als ondernemer bent u vooral bezig met ondernemen. Niet met energie. Maar het verlagen van de energierekening betekent meer grip op de energiekosten binnen uw bedrijfsvoering. En u levert een positieve bijdrage aan het klimaat. Wat in uw voordeel kan werken bij aanbestedingen. Ik breng de mogelijkheden van energie besparen en opwekken voor uw bedrijf in kaart en help u met de mogelijke subsidies en financieringen.

Werk maken van uw energieverbruik

Het begint met een energie-audit: wat is het energieverbruik van uw bedrijf en wat kunt u doen om dat te verlagen? Met deze analyse kunt u zelf aan de slag of ik help u met advies, projectbegeleiding en uitvoering. Bedrijven ondersteun ik vanuit het initiatief Energie Support Salland.

Energieverbruik melden bij de overheid

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan bent u verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Ik help bedrijven te voldoen aan deze energiebesparingsplicht en het rapporteren hierover (de informatieplicht), door middel van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML).

SDE-trajecten zonnepanelen

Bedrijfsdaken met zonepanelen leveren geld op. Het is een kans om energie op te wekken en energiekosten te verlagen. De overheid stimuleert zonnepanelen op daken met de Stimuleringsmaatregel Duurzame Energietransitie (SDE). Dit is een stimuleringsmaatregel waarmee bedrijven een vergoeding ontvangen per ton CO2-reductie. Om voor de SDE++ subsidie in aanmerking te komen, moet u verschillende stappen doorlopen. Ik begeleid deze trajecten voor u. Van overleg met de verzekeraar tot afstemming met de constructeur en installateur. Ik ontzorg u tijdens het hele proces.